AYM (2012) 2011/27, 2012/101

From Climate Litigation
Jump to navigation Jump to search

Anayasa Mahkemesi kömür, doğalgaz ve fuel-oil gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığında meydana gelen artışa bağlı olarak uzun vadede iklim değişiklikleri, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve tarım alanlarının verimsizleşmesi gibi sorunlara yol açabilecek nitelikteki sera gazı salınımının düşürülmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesinin, doğanın korunması bakımından önem taşıdığına değinmiştir.[1] Mahkemenin söz konusu kararı, gerek yenilenebilir enerjinin çevrenin korunmasıyla ilişkisini, ekonomik gerekler ve kazanımdan bağımsız olarak ortaya koyması; gerekse ilk kez temel çevre sorunlarını kısa bir liste halinde sıralaması bakımından önem taşımaktadır.[2]